กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

โพตเมื่อ 2019-01-16 22:33:56
โดย : ศฝช.มุกดาหาร
( เข้าชม : 18 ครั้ง )


ค่ายหว้ากอเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง

โพตเมื่อ 2019-01-16 19:05:41
โดย : อุทยานฯหว้ากอ
( เข้าชม : 34 ครั้ง )


ค่ายหว้าส่งเสริมกระบวนการคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์

โพตเมื่อ 2019-01-16 18:56:56
โดย : อุทยานฯหว้ากอ
( เข้าชม : 29 ครั้ง )


ค่ายหว้ากอแหล่งเรียนรู้ควบคู่แหล่งท่องเที่ยว

โพตเมื่อ 2019-01-16 18:50:31
โดย : อุทยานฯหว้ากอ
( เข้าชม : 39 ครั้ง )


ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหว้ากอ

โพตเมื่อ 2019-01-16 18:42:34
โดย : อุทยานฯหว้ากอ
( เข้าชม : 30 ครั้ง )


หว้ากอจัดค่ายนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โพตเมื่อ 2019-01-16 18:34:33
โดย : อุทยานฯหว้ากอ
( เข้าชม : 39 ครั้ง )


กศน.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63

โพตเมื่อ 2019-01-16 17:40:14
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
( เข้าชม : 88 ครั้ง )


งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:44:26
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
( เข้าชม : 27 ครั้ง )


สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดนราธิวาส

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:43:01
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
( เข้าชม : 17 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่ามะกา เปิดกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ผ้าควิลท์

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:42:17
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 21 ครั้ง )


16 ม.ค. 62 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:40:49
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
( เข้าชม : 26 ครั้ง )


นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก/เยาวชนของจังหวัดลำปาง

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:39:42
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
( เข้าชม : 18 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และคลิกนิกมหาดไทย

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:34:09
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 19 ครั้ง )


ประชุมลูกจ้างเหมาบริการ กศน.ยะลา

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:21:16
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
( เข้าชม : 19 ครั้ง )


ร่วมพิธีบูรพาจารย์ วันครูจังหวัดยะลา ปี 62

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:19:12
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
( เข้าชม : 19 ครั้ง )


ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 36 พ.ศ.2562

โพตเมื่อ 2019-01-16 16:16:01
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
( เข้าชม : 24 ครั้ง )