กศน.อำเภอ​อัมพวา​ จัด​กิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​ชุมชนชาวตลาด

โพตเมื่อ 2018-12-15 20:29:46
โดย : กศน.อำเภออัมพวา
( เข้าชม : 47 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

โพตเมื่อ 2018-12-15 18:25:31
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 54 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

โพตเมื่อ 2018-12-15 18:09:49
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 52 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>>กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้สูงอายุ

โพตเมื่อ 2018-12-15 18:03:34
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 49 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอห้วยกระเจา นิเทศการจัดฝึกอาชีพการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

โพตเมื่อ 2018-12-15 17:55:37
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 61 ครั้ง )


ข่าว กศน. กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอห้วยกระเจา ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ อำเภอห้วยกระเจา

โพตเมื่อ 2018-12-15 17:41:31
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 66 ครั้ง )


15 ธ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรลูกเสือบันเทิง

โพตเมื่อ 2018-12-15 14:32:31
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
( เข้าชม : 96 ครั้ง )


การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โพตเมื่อ 2018-12-15 14:12:42
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
( เข้าชม : 109 ครั้ง )


กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

โพตเมื่อ 2018-12-15 12:10:14
โดย : กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ
( เข้าชม : 94 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเลาขวัญ ขยายผลการใช้ C-Smart Program

โพตเมื่อ 2018-12-15 11:47:55
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 82 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอห้วยกระเจา จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

โพตเมื่อ 2018-12-15 10:58:40
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 79 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลเคลื่อนที่สู่ตลาด

โพตเมื่อ 2018-12-15 10:51:03
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 83 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน อำเภอบ่อพลอย จัดกิจกรรม โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

โพตเมื่อ 2018-12-15 10:36:55
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 97 ครั้ง )


ข่าว กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอบ่อพลอย นำกิจกรรมร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ฯ

โพตเมื่อ 2018-12-15 10:16:51
โดย : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
( เข้าชม : 93 ครั้ง )


กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์

โพตเมื่อ 2018-12-15 09:11:22
โดย : กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี
( เข้าชม : 104 ครั้ง )


กศน.ตำบลลำใหม่ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โพตเมื่อ 2018-12-15 09:08:22
โดย : กศน.อำเภอเมืองยะลา
( เข้าชม : 139 ครั้ง )


กศน.ตำบลยุโป จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โพตเมื่อ 2018-12-15 08:45:47
โดย : กศน.อำเภอเมืองยะลา
( เข้าชม : 134 ครั้ง )