จัดประชุมประสานแผนและวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หัวข้อข่าว : จัดประชุมประสานแผนและวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1548330466 เข้าชม : 282 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง จัดประชุมประสานแผนและวางแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในเขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี โดยมี ดร.วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ตัวแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ศึกษานิเทศน์ และตัวแทนครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
***รูปภาพเพิ่มเติม**** https://goo.gl/xw9uZA


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง