มหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการ และวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”
1556780125 เข้าชม : 251 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  2 วิชา สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 3 คน, นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา และนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงสุด จำนวน 3 คน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 คน รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน

 


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง