กศน. รับนโยบายการทำงาน รักษาการ รมว.ศธ เน้นสร้างทักษะความรู้  ควบคู่สร้างบุคลิกและค่านิยมที่ถูกต้อง

หัวข้อข่าว : กศน. รับนโยบายการทำงาน รักษาการ รมว.ศธ เน้นสร้างทักษะความรู้  ควบคู่สร้างบุคลิกและค่านิยมที่ถูกต้อง
1559189482 เข้าชม : 361 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กศน. รับนโยบายการทำงาน รักษาการ รมว.ศธ เน้นสร้างทักษะความรู้  ควบคู่สร้างบุคลิกและค่านิยมที่ถูกต้อง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมี  ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ และ นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เข้าร่วมประชุมรับฟัง

ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ กล่าวว่า ทางสำนักงาน กศน. ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศมาโดยตลอด โดยรักษาการ รมว.ศธ. ได้ให้นโยบาย 2 เรื่องที่สำคัญ คือ การสร้างทักษะความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรในอนาคต ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการสร้างบุคลิกและค่านิยมที่ถูกต้อง ให้แก่เด็กเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ เคารพผู้ใหญ่ ถ้าคนดีประเทศก็จะดี ส่วนในเรื่องของ การสอนทำคลิปเพื่ออาชีพ การสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ให้การศึกษาเข้าถึงชนบท เพื่อให้คนที่ยากไร้หรือคนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เป็นนโยบายที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจที่ทางสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการอยู่ เช่น การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC) และเสริมกระบวนการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเชื่อมโยงองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายสู่ลูกหลานของไทยในอนาคตนอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังมีสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำให้การศึกษาเข้าถึงชนบท เพื่อให้คนที่ยากไร้ หรือคนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงข้อมูลและรับการศึกษาที่เป็นประโยชน์ ทำให้เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น ทางสำนักงาน กศน. ก็จะดำเนินงานต่อไปและพัฒนาทุกโครงการให้ดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่ดีก็ต้องดำเนินงานต่อ สิ่งใดที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยก็ต้องทำ ไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ เหมือนที่ รักษาการ รมว.ศธ. ได้กล่าวไว้ในที่ประชุม ส่วนปัญหาสำคัญที่ทุกคนรู้คือ เราขาดแคลนครู และการจะให้ครูยุคเก่ามาสอนเด็กยุคใหม่คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ต้องนำครูมาอบรมทักษะความสามารถใหม่เพิ่มเติม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย พร้อมยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของครูให้ดีขึ้นต่อไป


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง