กศน. เติมกึ๋นคนไอทีชายขอบภาคเหนือ รุ่นที่ 4

หัวข้อข่าว : กศน. เติมกึ๋นคนไอทีชายขอบภาคเหนือ รุ่นที่ 4
1560495016 เข้าชม : 246 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กศน. เติมกึ๋นคนไอทีชายขอบภาคเหนือ รุ่นที่ 4

นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครู กศน. ตำบล     ในกลุ่มโซนจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 142 คน เข้าร่วมอบรม โดยมี นายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม

นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ได้รับมอบอุปกรณ์ด้านดิจิทัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนกายภาพศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ ครู กศน.ตำบลหลายท่าน ยังขาดความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ที่ครู กศน. ตำบลที่ได้รับมอบอุปกรณ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในกลุ่มโซนจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด จะได้มีโอกาสเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ วิธีการดูแลที่ถูกต้องของอุปกรณ์ที่ได้รับมอบรวมถึงการใช้งาน Office365 เบื้องต้นพร้อมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมายภายในหน่วยงานของสำนักงาน กศน. และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน กศน. ต่อไป


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง