ผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

หัวข้อข่าว : ผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
1562221698 เข้าชม : 348 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตร เมื่อเร็วๆนี้


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง