กศน.รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น ณ ศว.สมุทรสาคร

หัวข้อข่าว : กศน.รวมพลจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มร่มเงาให้โลกร่มเย็น ณ ศว.สมุทรสาคร
1563173052 เข้าชม : 240 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

        ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กศน. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา กศน.ร่วมงานอย่างคับคั่ง

        ดร.ศรีชัย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าไม้ในลักษณะเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพะบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงาน กศน.จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กศน. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครแห่งนี้ ซึ่งนอกจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้ว ที่สำคัญไปกว่านั้น เชื่อว่ากิจกรรมจะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกท่านมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา กศน. ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จำนวน 1,068 ต้น จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกพร้อมกันในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร นอกจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,068 ต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ในจุดที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 900 คนแล้ว เรายังมีกิจกรรมในจุดที่ 2 ซึ่งเป็นการรวมพลังกันทำความสะอาด ณ วัตโคกขามและโรงเรียนวัดโคกขาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน สำหรับจุดที่ 3 เป็นกิจกรรมเก็บขยะทางเรือในลำคลอง ทั้งคลองโคกขาม และคลองสนามไชยบางส่วน มีผู้ปฏิบัติภารกิจนี้ จำนวน 200 คน ซึ่งผมและท่านรองเลขาธิการ กศน.ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายนรา เหล่าวิชา และนายณัฐพงษ์ นวลมาก ก็จะได้ร่วมภารกิจจิตอาสาทั้ง 3 กิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา กศน. และจิตอาสา 904 จำนวนกว่า 1,000 คน ใน 3 จุด ดร.ศรีชัยกล่าวในที่สุด


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง