เสมา 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก 

หัวข้อข่าว : เสมา 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก 
1566195710 เข้าชม : 345 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เสมา 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก 

        ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตร บันทึกภาพและเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ตัวแทนจากเครือข่ายการศึกษาต่างๆ ผู้เรียนกศน.และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

         ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นโครงการที่ดีที่ทาง สำนักงาน กศน.ได้  เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการ การศึกษา กศน. เสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกและมีแนวทางในการศึกษาหาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเชื่อว่าหลังจากผ่านการร่วมกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ดังนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี


        ดร.ศรีชัย กล่าวว่าในส่วนของโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น กศน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเอเชีย จึงจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกขึ้น โดยดำเนินงานการบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จำนวน 3,600 คน เข้ารับการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ จัดการศึกษาให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก มีแนวทางในการศึกษาหาความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง