เสมา 3 ลั่นฆ้องเปิด กีฬา "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก อลังการ

หัวข้อข่าว : เสมา 3 ลั่นฆ้องเปิด กีฬา "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก อลังการ
1580099975 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก ณ  สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ว่า ตนมีความยินดียิ่ง  ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  กีฬา "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก ในครั้งนี้  ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น  ความตั้งใจของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ในภาคตะวันออก  ที่จะให้การแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬา  นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย  และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว  ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย  ที่สำคัญการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด กศน.  ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมาน  สามัคคี  และร่วมแรงร่วมใจกัน  ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ทว่าการเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน  มีความมานะ  พยายามอยู่เสมอ  ถึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้  ควรหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน  และชนะใจคนอื่น จึงจะเรียกว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน  สถานศึกษา กศน. จึงควรได้รับการสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์หลักนี้เป็นสำคัญ

            ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออก กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  18–19 มกราคม 2563 โดยมีผู้บริหาร  ครู และนักศึกษา กศน. ในเขตภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และส่วนกลาง เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬา กศน. เกมส์ 2563” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน.  ได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านกีฬา ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.มีลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพิ่มมากขึ้น สำหรับประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขันใน "กศน.เกมส์ 2563" ภาคตะวันออกครั้งนี้ มี  6  ประเภท  ได้แก่  ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา และกอล์ฟ ในด้านของพิธีเปิด ทางผู้จัดก็ได้จัดเตรียมพิธีเปิดไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ มีขบวนพาเหรด  ซึ่งประกอบด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ขบวนธงชาติ ขบวนธงพระมหากษัตริย์ ขบวนธงสีส้มสัญลักษณ์ภาคตะวันออก ขบวนธงสีเหลืองของกลุ่มเบญจบูรพา ขบวนธงสีฟ้าของกลุ่มสุดฝั่งบูรพา และขบวนธงสีม่วง ของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งหลังจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานแล้ว ท่านจะลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีการประกอบพิธีสำคัญตามลักษณะของการจัดแข่งขันกีฬาอย่างครบถ้วน เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะตราตรึงอยู่ในใจพี่น้อง กศน.ภาคตะวันออก กทม.และส่วนกลางไปอีกนาน ดร.ดิศกุล กล่าว  


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง