ศิษย์ กศน.เมืองหอยใหญ่ไข่แดง แจ่ม Wow สอบติดอันดับ 1 นายสิบตำรวจ

หัวข้อข่าว : ศิษย์ กศน.เมืองหอยใหญ่ไข่แดง แจ่ม Wow สอบติดอันดับ 1 นายสิบตำรวจ
1580372324 เข้าชม : 78 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาภาคใต้ (สถาบัน กศน.ภาคใต้) เปิดเผยว่า สถาบัน กศน.ภาคใต้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) มีบทบาทภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายประชาชนในภูมิภาค รวมถึงวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา กศน.เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต และเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ กศน.ในฐานะของเรือจ้างลำใหญ่ ก็ต้องแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดการศึกษาของ กศน.ในพื้นที่ รวมถึงลูกศิษย์ กศน.ด้วย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองฉนาก กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาว กศน.อีกครั้ง จากผลการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2562 สาย 1 หน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งมีผู้สอบได้ รวม 476 คน จากผู้เข้าสอบกว่า 4,000 คน ที่สำคัญและต้องชูให้เป็น 1 ใน กศน.WOW คือ นายสรบรรณ ไกรนรา ศิษย์ กศน.ตำบลคลองฉนาก สามารถสอบได้เป็นอันดับที่ 1 ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีศิษย์ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอีกหลายคน สอบได้ในอันดับอื่นๆ ลดหลั่นกันมา โอกาสนี้ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา และครู ตลอดจนสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในครั้งนี้ เพราะ กศน.ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง