เสมา 3 ดันอำนาจเจริญ ยืนหนึ่งการบริหารจัดการขยะ มอบ​ กศน.ทำคู่มือคัดแยกขยะ สร้างต้นแบบชุมชนสะอาด

หัวข้อข่าว : เสมา 3 ดันอำนาจเจริญ ยืนหนึ่งการบริหารจัดการขยะ มอบ​ กศน.ทำคู่มือคัดแยกขยะ สร้างต้นแบบชุมชนสะอาด
1581908983 เข้าชม : 244 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามนโยบายการบริหารการจัดหารขยะและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนเทศบาลอำนาจเจริญ

  ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งอำเภอลืออำนาจเป็นพื้นที่พิเศษที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการให้สำนักงาน​กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่อำเภออื่นๆ เพื่อให้อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะรีไซเคิล ปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนรักษาความสะอาด ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่ครู​ กศน.ทำไม่ได้​ เพราะพวกเขาคือครูพันธุ์พิเศษ

  สำหรับการจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆ ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของให้มีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัด อำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

ข่าวโดย ฝนทอง ทอสายศิลป์


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง