ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหาและมอบนโยบาย สถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง )

หัวข้อข่าว : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหาและมอบนโยบาย สถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง )
1584340765 เข้าชม : 244 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

 

  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหาและมอบนโยบาย สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง ) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 


    ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการเดินทางมาตรวจราชการ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ในครั้งนี้ ถือเป็นการมารับฟังว่านโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้มานั้น มีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งการมาพบปะ ถือเป็นความอบอุ่นที่ให้กันและจะเป็นการสะท้อนถึงปัญหา เพื่อให้เราได้สนองต่อปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการรับฟังการความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรมแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ประชาชน ยังสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา ในทุกพื้นที่ ลดความเหลือมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสำนักงาน กศน.และสถานศึกษาในพื้นที่ และที่สำคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่างๆเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันต้องขอชื่นชม ครู กศน. ในเรื่องของในเรื่องของการใช้ นวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาตนเอง จนสามารถเป็นครูพันธุ์พิเศษ ครู กศน. ที่ทำงานได้อย่างหลากหลาย


    ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการมาตรวจราชการครั้งนี้ มีความพึงพอใจในข้อสั่งที่เคยมอบให้เป็นอย่างมาก ซึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัด นครปฐม สถานศึกษาในระดับอำเภอในสังกัด กศน. จังหวัดนครปฐม และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้ดำเนินการได้อย่างดีมาก ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของนโยบาย กศน. WoW Wow (6 G) นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงาน ของวิทยาลัยในวัง เบื้องต้นได้รับทราบปัญหา เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ที่ยังมีไม่เพียงพอในการดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งเรายืนยันว่าจะหาวิธี จัดหางบประมาณ ตามช่องทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวนี้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่นักศึกษา โอกาสนี้ในฐานะผู้กำกับดูแลขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถและขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาพัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จต่อไป


.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง