โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว
  โค้ดระบบรายงานข่าว oniepr สำหรับติดหน้าเว็บ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ
ตัวอย่าง
โค้ด


<iframe src="http://oniepr.com/code_pr.php?n=XXXXXXXXXX" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>

หมายเหตุ เปลี่ยน XXXXXXXXXX เป็น รหัสสถานศึกษา ที่จะให้ข่าวแสดง เช่น 12570100000

นอกจากนี้ แท็ก ifram ยังส่วนเพิ่มเตืมอื่นอีก เช่น
1. กำหนดความสูง และความกว้างของหน้าเว็บที่เราดึงมาเเสดง height คือ ความสูง width คือ ความกว้าง มีหน่วยเป็น pixel height="400" width="500"
2. ในส่วนนี้คือกำหนดให้กรอบของเรามี scrollbar หรือไม่ โดยสามารถใส่ได้ (auto | yes | no) scrolling="auto"
3. กำหนดกรอบ frameborder="1"
4. ระยะห่างจากขอบ มีหน่วยเป็น pixel marginheight=" 10 px"
5.สีของเส้นขอบ กำหนดได้ทั้งแบบชื่อสี และรหัสสี bordercolor="yellow"
6.จัดกลาง / ขวา / ซ้าย align="left"