หัวข้อข่าว : รับคณะนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | เขียนข่าวโดย ศฝช.สุรินทร์ (ดูข่าวทั้งหมด)
2019-03-14 14:39:48 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์รับคณะนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เพื่อเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา จำนวน 47 คน

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง