รับคณะนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

หัวข้อข่าว : รับคณะนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เขียนข่าวโดย ศฝช.สุรินทร์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 14:39:48 เข้าชม : 82 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์รับคณะนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เพื่อเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา จำนวน 47 คน

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง