หัวข้อข่าว : โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer | เขียนข่าวโดย ศฝช.มุกดาหาร (ดูข่าวทั้งหมด)
2019-03-14 15:05:41 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


14 มีนาคม 2562 นายสมพารน์ แน่นอุดร รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กศน.อำเภอหว้านใหญ่ และ กศน.อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) จำนวน 31 คน มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรนำชมฐานการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ฐานปุ๋ยหมัก ฐานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง