โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

หัวข้อข่าว : โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
เขียนข่าวโดย ศฝช.มุกดาหาร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 15:05:41 เข้าชม : 54 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


14 มีนาคม 2562 นายสมพารน์ แน่นอุดร รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กศน.อำเภอหว้านใหญ่ และ กศน.อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานเกษตรและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) จำนวน 31 คน มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากรนำชมฐานการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน ฐานปุ๋ยหมัก ฐานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง