ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 15:34:17 เข้าชม : 50 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


14 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายอับดุลอาชิช เจ๊ะมามะ รองประธารคกก.จังหวัดนราธิวาส นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กก.ผจก.กลุ่ม ISUZU หาดใหญ่ นางสมถวิล จันทรัศมี รกก.ผจก.บ.พิธานพาณิชย์สาขายะลา และนายไทยรัฐ พงษ์สนิท กก.ผจก.บ.หาดใหญ่รุ่งจรัสจำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดยะลา

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง