หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน | เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูข่าวทั้งหมด)
2019-03-14 15:43:23 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา (ไป-กลับ) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวน 38 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและรู้จักแก้ไขปัญหาเป็นให้กับนักเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง