นิเทศ ติดตาม ผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กศน. อำเภอบางเสาธง

หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม ผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กศน. อำเภอบางเสาธง
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 16:47:03 เข้าชม : 67 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางรัตนา แก่นสารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายชรินทร์ รู้อ่าน นักวิชาการศึกษา นิเทศ ติดตาม ผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กศน. อำเภอบางเสาธง โดยมีนางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางเสาธง และคณะครูให้การต้อนรับและความร่วมมือคณะนิเทศเป็นอย่างดี การอบรมตามโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมายดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่างเหมาะสมและเพื่อมีทักษะการเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือของในชุมชนจำหน่ายในตลาดออนไลน์ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีครู กศน. ตำบล ที่เป็นแอดมินกลางที่จะนำสินค้าหรือลิงค์ร้านค้าในตำบลของตนเองมาช่วยประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจของ กศน. ตำบล และ OOCC ของ กศน. อำเภอ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าถึงสินค้าและร้านค้ามากขึ้น

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง