นิเทศการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

หัวข้อข่าว : นิเทศการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 16:50:41 เข้าชม : 63 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.ธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะนิเทศการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยคณะนิเทศได้เข้านิเทศที่ กศน.ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง และ กศน.ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีนางบุญธิดา จิตต์ภักดี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ให้การต้อนรับและร่วมนิเทศในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านคลองสวน รวมทั้งและคณะครู กศน.อำเภอพระประแดง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือคณะนิเทศเป็นอย่างดี การอบรมตามโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมายดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่างเหมาะสมและเพื่อมีทักษะการเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือของในชุมชนจำหน่ายในตลาดออนไลน์ได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีครู กศน. ตำบล ที่เป็นแอดมินกลางที่จะนำสินค้าหรือลิงค์ร้านค้าในตำบลของตนเองมาช่วยประชาสัมพันธ์ในแฟนเพจของ กศน. ตำบล และ OOCC ของ กศน. อำเภอ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าถึงสินค้าและร้านค้ามากขึ้น

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง