ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ระยะที่ 3 )

หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ระยะที่ 3 )
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 16:53:17 เข้าชม : 51 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ระยะที่ 3 ) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการนำมาใช้งานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน และสถานศึกษาเพิ่มเติม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง