โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

หัวข้อข่าว : โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านแลง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 21:49:16 เข้าชม : 85 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยองนำคณะครู กศน.อำเภอเมืองระยองเข้ารับการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร "การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย" ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ณ วังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดังนี้ 1. นายกองตรีธารณา คชเสนี 2. ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร สัตยารักษ์ คชเสนี 3. ดร.ลักษิกา เจริญศรี กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในยุคต่างๆ และการสอบปากเปล่ารายบุคคล เพื่อทดสอบการนำเสนอเรื่องราวของการสอนประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

.
.
.
.