โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge Portal

หัวข้อข่าว : โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge Portal
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านแลง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-14 23:26:42 เข้าชม : 64 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 4-7 มีนาคม 2562 นายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองระยอง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge Portal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการจัดทำแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ โดยใช้ G-Suite for Education เลือกสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง