ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-15 12:11:37 เข้าชม : 116 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่ออุปกรณ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

.
.
.
.