ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

หัวข้อข่าว : ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561
เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-15 13:19:29 เข้าชม : 102 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 15 มีนาคม 2562 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง จัดประชุมพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 นายจำเริญ มูลฟองผอ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม ได้รับเกียรติจากนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จ.ลำปาง นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.กศน.จ.พิษณุโลก นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผอ.กศน.จ.เพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานฯ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง