Keangkrachan News :✏✏ น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหภูมิ กุมภคาม ครู กศน.ตำบลป่าเด็ง จัดโครงการอบรมหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์/ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/การทำภาพ

หัวข้อข่าว : Keangkrachan News :✏✏ น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหภูมิ กุมภคาม ครู กศน.ตำบลป่าเด็ง จัดโครงการอบรมหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์/ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/การทำภาพ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแก่งกระจาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-03-27 13:37:27 เข้าชม : 76 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


27 มี.ค. 62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหภูมิ กุมภคาม ครู กศน.ตำบลป่าเด็ง จัดโครงการอบรมหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์/ช่องทางการจำหน่ายสินค้า/การทำภาพลงเพจ ณ กศน.ตำบลป่าเด็ง และมอบหมายให้ น.ส.เกล้ากนก ฉ่ำมะนา นิเทศการจัดกิจกรรม

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง