Keangkrachan News : ✏✏ 2 เม.ย. 62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวปุญชรัศมิ์ นนทะสุต ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ

หัวข้อข่าว : Keangkrachan News : ✏✏ 2 เม.ย. 62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวปุญชรัศมิ์ นนทะสุต ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแก่งกระจาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-04-02 16:37:30 เข้าชม : 83 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


2 เม.ย.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวปุญชรัศมิ์ นนทะสุต ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดย ผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

.
.
.