Keangkrachan News : ✏✏ 10 เม.ย.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.เพชบุร

หัวข้อข่าว : Keangkrachan News : ✏✏ 10 เม.ย.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวนการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.เพชบุร
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแก่งกระจาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-04-11 09:46:22 เข้าชม : 76 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


10 เม.ย.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.เพชบุรีเป็นประธาน กิจกรรมทำบุญ สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำดำหัวขอพร ณ สำนักงาน กศน.จ.เพชรบุรี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง