กศน.อำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดอบรมให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดอบรมให้ความรู้การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่สอด (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-04-25 19:28:00 เข้าชม : 137 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กศน.อำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มแม่น้ำ (โครงการระยะที่ ๑ โดยมี นางนิลุบล. องค์การ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สอด มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรสนับสนุนการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษา กศนงอำเภอแม่สอด ในภาคทฤษฎี และการเตรียมความพร้อมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากร ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ๑๐ ตำบล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กศน.อำเภอแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 11 ครั้ง )