การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโนยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ครึ่งปี

หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโนยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ครึ่งปี
เขียนข่าวโดย ศฝช.มุกดาหาร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-04-25 21:08:17 เข้าชม : 52 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสมพารน์ แน่นอุดร รองผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกฯมุกเาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวเพียงใจ ราชกุล ครูชำนาญการ นางสาวรื่นฤดี สุ่มมาตย์ ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง