โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้"

หัวข้อข่าว : โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้"
เขียนข่าวโดย ศฝช.มุกดาหาร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-04-25 21:17:41 เข้าชม : 59 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสมพารน์ แน่นอุดร รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้" ณ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 2 ครั้ง )