สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

หัวข้อข่าว : สนง.กศน.จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-05-13 15:53:03 เข้าชม : 179 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง