จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562

หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-05-16 14:25:16 เข้าชม : 148 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานีกศน. อำเภอลานสัก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวภวังรัตน์ สราญรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานสัก เป็นประธานให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิธีการเรียน กศน. การเทียบโอนผลการเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติตัวในการเข้าสอบปลายภาค และพบกับครูประจำกลุ่มของตนเอง มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน

.
.
.
.
.