กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-05-17 13:03:02 เข้าชม : 126 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


จกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือที่เห็นสมควร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการร่วมกันปลูกต้นไม้ “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562” บริเวณ สนามหญ้าด้านหน้า สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 150 ต้น ซึ่งจะมอบให้สถานศึกษา นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อไป แบ่งเป็น 1. ต้นพิลังกาสา จำนวน 30 ต้น 2. ต้นอินร์นิน จำนวน 30 ต้น 3. ต้นโพทะเล จำนวน 30 ต้น 4. ต้นเหลืองบันทร จำนวน 30 ต้น 5. ต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น

.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง