พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-06-12 19:58:33 เข้าชม : 117 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายประเมิน ปรีชพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง