กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-06-18 08:38:19 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางประเทืองศรี ชูศรีจันทร์ นิเทศกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ภายใต้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านโนน หมู่ 10 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง