กศน.อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-06-18 08:40:22 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.อำเภอดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

.
.
.
.
.