ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้)

หัวข้อข่าว : ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-06-20 15:51:12 เข้าชม : 63 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 41 แห่ง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 โดยมี นายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง