ประชุมขับเคลื่อนงาน กศน.ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อข่าว : ประชุมขับเคลื่อนงาน กศน.ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-03 11:37:39 เข้าชม : 60 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กรกฎาคม 2562 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมาย นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะหารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน พร้อมด้วยนางสาวชลิพร เชื้อคง นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน กศน.ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม กศน.ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ไตรมาส 3-4 เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหาร/ตัวแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่แผนงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง