โครงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

หัวข้อข่าว : โครงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย ศฝช.สุรินทร์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-05 11:58:26 เข้าชม : 105 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 4 ก.ค.2562 นางพูนศิริ ชิมจันทร์ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ดำเนินการจัดโครงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ณ บ้านไทยนิยม ม.17 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

.
.
.