โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและการออกกำลังกายแก่ประชาชน

หัวข้อข่าว : โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและการออกกำลังกายแก่ประชาชน
เขียนข่าวโดย ศฝช.สุรินทร์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-05 12:02:14 เข้าชม : 86 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 3 ก.ค.2562 นางวิภาพร สัตย์ซื่อ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและการออกกำลังกายแก่ประชาชน ณ บ้านหนองตาเลิ๊ฟ ม.14 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (N-NET)
( เข้าชม : 8 ครั้ง )