Keangkrachan News : 10 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูง ถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.2562 อ่านเพิ่มเติม...

หัวข้อข่าว : Keangkrachan News : 10 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูง ถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.2562 อ่านเพิ่มเติม...
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแก่งกระจาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-10 19:03:34 เข้าชม : 109 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


10 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำบุคลากรจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูง ถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.2562 ในวันนี้ (10 ก.ค.62) มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

.
.
.