Keangkrachan News : 9 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูงถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 อ่านเ

หัวข้อข่าว : Keangkrachan News : 9 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูงถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 อ่านเ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแก่งกระจาน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-10 19:14:49 เข้าชม : 104 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


9 ก.ค.62 น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำบนพื้นที่สูงถอดบทเรียนกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.62 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง