ศว.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายศาสตร์ฯ ให้กับ ศฝช.ชุมพร

หัวข้อข่าว : ศว.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายศาสตร์ฯ ให้กับ ศฝช.ชุมพร
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-11 18:12:09 เข้าชม : 114 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผอ.ศว.กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับ คณะจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมภายในฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานบ้านพลังงาน ฐานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย และฐานเทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง