โครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน

หัวข้อข่าว : โครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-16 13:37:02 เข้าชม : 106 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ รุ่นที่๔๘๗๔/กส.๒๑ โดยนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ และนางสุมาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ในเรือนจำ จำนวน ๑๕๐ คน จัดระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์