โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย

หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-17 08:22:57 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวจิราวัลย์ ซาเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยณ ห้องประชุม กศน.ตำบลในเมือง กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด