กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการติดตามและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการติดตามและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางสะพานน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-22 20:00:08 เข้าชม : 180 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายมานะ หนูภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วย นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครูผู้ช่วย และนายรชต คำเมือง ครู กศน. ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการติดตามและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์