ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบซ่อมออนไลน์ (สอบซ่อม) ปีการศึกษา 1/2562

หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบซ่อมออนไลน์ (สอบซ่อม) ปีการศึกษา 1/2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางสะพานน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-02 15:52:38 เข้าชม : 144 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นายมานะ หนูภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวปุณยนุช สุขเจริญ, นายรชต คำเมือง และนายณัฐวุฒิ รอดทรัพย์ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล “เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบซ่อมออนไลน์ (สอบซ่อม) ปีการศึกษา 1/2562 “ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ พูลสวัสดิ์ ปาล์ม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์