กศน.ตำบลไชยราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลไชยราช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลไชยราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลไชยราช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางสะพานน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-04 15:13:33 เข้าชม : 134 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายมานะ หนูภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ รอดทรัพย์ ครู กศน.ตำบลไชยราช ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลไชยราช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน,ตำบลไชยราช

.
.
.
.
.