กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการใสสะอาด ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการใสสะอาด ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางสะพานน้อย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-08-16 20:32:47 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ระหว่างวันที่ 14-16 ส.ค 2562 นายมานะ หนูภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการใสสะอาด ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม